2018. május 7., hétfő

Készülhetnek a mozgáskorlátozottak a gépkocsi támogatására


A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) értelmében gépkocsi szerzési és átalakítási támogatás iránti kérelem beadási határideje 2018. II. félévben: szeptember 30.A személygépkocsi szerzési támogatásra a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy akkor jogosult, ha

a) a kérelem benyújtását megelőző hét éven belül ő maga vagy rá tekintettel más személy nem részesült a kérelem szerinti közlekedési kedvezményben,
b) keretszámra tekintettel a közlekedési kedvezmény számára megállapítható, és rendelkezik az előnyfeltételek egyikével,
c) a jogszabályban meghatározott vezetői engedéllyel rendelkezik,
e) nem áll járművezetéstől eltiltó jogerős bírói ítélet vagy szabálysértési határozat hatálya alatt,
f) szállítását vér szerinti, örökbe fogadó- és nevelőszülő, házastárs, élettársi nyilvántartásba bejegyzett élettárs, a súlyos mozgáskorlátozott, illetve az egyéb fogyatékossággal élő személlyel legalább egy éve közös háztartásban élő egyenesági rokon, vagy testvér vállalja,
g) új jármű, illetve újnak nem minősülő, de legfeljebb öt éve forgalomba helyezett személygépkocsi esetén a súlyos mozgáskorlátozott személy, illetve egyéb fogyatékkal élő személy a személygépkocsi szerzésére irányuló kérelem esetén vállalja az adásvételi szerződés megkötését.A Kormányrendelet 2. § a.) pontja alapján súlyos mozgáskorlátozott személy az a személy, aki:

A.) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (Fot.) 23. § (1) bekezdés e) pontja alapján mozgásszervi fogyatékosnak minősül, vagy f) pontja alapján halmozottan fogyatékosnak minősül és halmozott fogyatékosságai közül legalább az egyik mozgásszervi fogyatékosság,
B.) 18. életévét nem töltötte be és a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott az „L” betűjel szerinti mozgásszervi fogyatékosságban szenved, vagy a „P” betűjel szerinti többszörös és összetett betegségben szenved és többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik mozgásszervi fogyatékosságot okoz,
C.) A minősítési rendszer szerint a közlekedőképességében súlyosan akadályozott személy és ezen állapota várhatóan legalább három éven keresztül fennáll.A Kormányrendelet 2. § h.) pontja alapján egyéb fogyatékossággal élő személy az a személy, aki:

a) fogyatékossági támogatásra a Fot. 23. § (1) bekezdés a)-d) (látási fogyatékos, hallási fogyatékos, értelmi fogyatékos) h) pontja (kromoszóma-rendellenesség) alapján jogosult,
b) vakok személyi járadékában részesül,
c) Fot. 23. § (1) bekezdés f) (halmozottan fogyatékos), vagy g) pontja alapján halmozottan fogyatékosnak minősül, kivéve ha egyik fogyatékossága mozgásszervi fogyatékosság,
d) a 18. életévét nem töltötte be és magasabb összegű családi pótlékra jogosult érzékszervi fogyatékossága (látás, hallás), értelmi fogyatékossága, autizmusa miatt, vagy többszörös és összetett betegségben szenved és a betegségei közül legalább az egyik a fent felsorolt betegség, illetve fogyatékosság.

Azok az igénylők, akik vezetői engedéllyel rendelkeznek önállóan, azok pedig, akik nem rendelkeznek vezetői engedéllyel, a rendelet szerinti szállítást végző személy nyilatkozata alapján igényelhetik a támogatást. Szállítást végző személy lehet a szülő, házastárs, élettársi nyilvántartásba bejegyzett élettárs (közjegyző által kiállított igazolás), a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékos személlyel legalább egy éve közös háztartásban élő egyenesági rokon, gyermek vagy testvér, súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékos személy személygépkocsival történő szállítását a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény szerinti önkéntes jogviszonyban végző személy.


A közlekedési kedvezmény iránti kérelmet szeptember 30-áig lehet benyújtani.
A szeptember 30-áig benyújtott kérelmek esetében december 15-éig döntenek a jogosultságokról.
Kérelem nyomtatvány és tájékoztató anyagok a kormany.hu oldalról letölthetők. 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

BAJBAN A GYENGÉNLÁTÓK: Elengedhetetlen segítség a hangosbeszélő, de sokszor nem működik

Nehezen tudnak tájékozódni a kaposvári helyi járatos buszokon a vakok és gyengénlátók. Több járaton is előfordult, hogy nem működött a hang...